Estudi-ULAS

ESTUDI SOBRE ELS USOS LINGÜÍSTICS EN L’ASSISTÈNCIA SANITÀRIA

Barcelona, març 2023

Situació actual

Després de la pandèmia de la COVID-19 i diversos entrebancs generats, ens vam veure obligats a aturar provisionalment l’Estudi-ULAS. A març de 2023, hem decidit reprendre novament l’estudi.

Gràcies a la participació dels professionals de la salut (personal mèdic i d’infermeria) ja hem rebut 1.800 respostes al qüestionari. Des de la gerència dels diferents centres assistencials participants s’enviarà l’enllaç per respondre al corresponent qüestionari. L’estudi preveu assolir les 3.000 respostes per passar a la fase d’anàlisi de les dades.

Informació sobre l’estudi

Un dels objectius de la Societat Catalana Diccionari Enciclopèdic de Medicina de Catalunya (SocDEMCAT), dins de l’Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i Balears (l’Acadèmia, ACMSCB), és promoure la difusió, la recerca i la formació en l’àmbit de la terminologia mèdica. En aquesta línia, des de la societat es va plantejar avaluar la situació actual de l’ús del català en l’assistència mèdica. Donat que les dades fins ara disponibles provenien d’un estudi publicat el 2004*, es va decidir posar en marxa un nou estudi amb la col·laboració de la Direcció General de Política Lingüística i el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya. Hi participa la Fundació Dr. Antoni Esteve i ens donen suport el Col·legi de Metges de Barcelona, la Societat Catalano-Balear de Fisioteràpia, la Societat Catalanobalear d’Infermeria i la Societat de Psicologia General Sanitaria. APLICA és l’empresa responsable de l’enquesta, el seguiment i l’anàlisi de les dades.

L’estudi sobre els usos lingüístics en l’assistència sanitària a Catalunya – Estudi-ULAS – es va dissenyar durant el 2019, amb la participació de les institucions esmentades i amb el finançament de la SocDEMCAT i la Fundació Dr. Antoni Esteve. L’objectiu de l’estudi és detectar les necessitats lingüístiques i valorar quins recursos i serveis pot oferir l’Acadèmia i l’Administració per a fomentar l’ús del català i millorar el servei a l’assistència sanitària. La població objecte d’estudi seran els i les professionals de medicina i d’infermeria que treballen en centres públics del territori català.

L’Estudi-ULAS es posava en marxa el gener de 2020 a partir d’una enquesta anònima enviada per correu electrònic als i a les professionals sanitaris de diferents centres d’atenció primària i hospitalaris seleccionats de forma aleatòria.

Us animem a que totes aquelles persones que rebeu l’enquesta la complimenteu amb la màxima veracitat possible. La rebreu a través de les persones responsables dels vostre centre sanitari.

Abans de l’estiu de 2023 s’analitzaran les dades de l’estudi i posteriorment es divulgaran els resultats.

Enllaç a les Institucions col·laboradores Cronograma de l’estudi


Per a més informació sobre l’estudi podeu contactar amb Oriol Ramis (oriolramis@gmail.com) o Fèlix Bosch (fbosch@esteve.org).


*Soler I, Solé J. Enquesta sobre els usos lingüístics als centres sanitaris 2004. Llengua i ús: revista tècnica de política lingüística. 2004;31:62-70. http://www.raco.cat/index.php/LlenguaUs/article/view/128200