Publicacions

  • "Els casos clínics en català: vitalitat i propostes"
    Treballs de Sociolingüística Catalana, núm. 31 (2021), p. 137-147